Zuzana BUMBOVÁ

Diplomová práce

Změna systému financování církví a náboženských společností České republiky - odluka státu a církví

Changes to the system of financing Churches and religious societies in the Czech Republic - separation of Church and state
Anotace:
Diplomová práce porovnává dva rozdílné modely financování církví v České republice s cílem zjistit, zda a kdy se model financování, založený na základě platnosti nové legislativy, projeví vůči státnímu rozpočtu úsporami. Je představen původní model financování, platný do roku 2012. Následně je popsán model nový, platný od roku 2013. Obě formy financování jsou jako nákladová složka státního rozpočtu …více
Abstract:
This thesis compares two different models of Church financing in the Czech Republic in order to determine if and when the funding model, based on the validity of the new legislation, will project in state budget savings. The original funding model, valid until 2012, is introduced. Subsequently, the new model is described, in force since 2013. Both forms of financing are as a cost component of the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUMBOVÁ, Zuzana. Změna systému financování církví a náboženských společností České republiky - odluka státu a církví. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická