Bc. Šimon Leitgeb

Diplomová práce

Správa a vizualizace dat prostřednictvím konceptu Volunteer Geographic Information

Management and visualization throught the concept of Volunteer Geographic Information
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje ucelenému přehledu technologií a formátů relevantních pro sběr, přenos a vizualizaci prostorových dat na mobilních zařízeních také s ohledem na koncept VGI. Na rešerši navazuje návrh datových modelů pro správu těchto dat a postup pro jejich sdílení s dalšími uživateli. Významnou částí práce jsou pak tři vytvořené aplikace v rámci projektů Evropské komise SDI4Apps, FOODIE …více
Abstract:
This diploma thesis aims to provide a comprehensive overview of the available technologies and formats relevant for collection, tranfer and visualization of volunteeered geographic information. It also builds upon this knowlege and proposes data models for the management of said data and a workflow for its sharing among other users. An important part of the thesis are three applications created upon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta