Bc. Jan Exner

Bakalářská práce

Platební podmínky dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Payment Conditions under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat platební podmínky v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, dále rozbor konkrétních článků úmluvy týkajících se náležitostí platebních podmínek, jimiž jsou určení měny, místa a času platby. Ke každému z analyzovaných článků je vybrán judikát, na kterém je prezentována aplikace článků v soudní praxi. Druhá část práce se pak zabývá metodami placení v mezinárodním …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the payment terms under the UN Convention on Contracts for the International Purchase of Goods, the analysis of specific articles of the Vienna Convention on this issue as well as a description of the determination of currency, place and time of payment. For each of the analyzed articles are chosen cases of case law where the application of articles in court practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta