Bc. Barbora ŠEVČÍKOVÁ

Diplomová práce

Vedení a rozvoj obchodního týmu agenturní sítě Amcico

Management and business development team of the agency network Amcico
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a současným stavem produkčních faktorů obchodního týmu. Popisuje vliv jednotlivých faktorů na jeho výkonnost, poukazuje na nedostatky jednotlivých členů obchodního týmu, ale především na nedostatky vedení ze strany manažera a přímého vlivu neodpovídajícího prvku vedení a stimulace na výsledky skupiny jako celku. Primární složkou práce je tedy tvorba struktury, jejích vlastností …více
Abstract:
The thesis analyzes the current status and factors of production sales team. Describes the effect of various factors on its performance, shows the weaknesses of individual members of the business team, but also the shortcomings of leadership from the manager and the direct impact of inadequate leadership and stimulating element to the results of the group as a whole. The primary component of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15370

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Vedení a rozvoj obchodního týmu agenturní sítě Amcico. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe