Ing. Inna Karachevtseva

Diplomová práce

Ethical Marketing

Ethical Marketing
Anotace:
Podnikatelská etika je jedním z nejsložitějších a nejspornějších témat v lidské historii. Vztah mezi děláním správné věci a vyděláváním peněz byl studován jak akademiky, tak obchodními vedoucími po celá léta s malým konsenzem. V posledních letech se etický marketing stal tématem horkých tlačítek. Společnosti si uvědomují, že je důležité jednat etičtěji, a tuto transformaci vysílat svým zákazníkům. …více
Abstract:
Business ethics is one of the most complicated and contentious subjects in human history. The relationship between doing the right thing and making money has been studied by both academics and business leaders for years with little consensus reached. In recent years ethical marketing has become a hot button issue. Companies realize the importance of acting in more ethical way, and broadcasting this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní