Ing. Inna Karachevtseva

Master's thesis

Ethical Marketing

Ethical Marketing
Abstract:
Podnikatelská etika je jedním z nejsložitějších a nejspornějších témat v lidské historii. Vztah mezi děláním správné věci a vyděláváním peněz byl studován jak akademiky, tak obchodními vedoucími po celá léta s malým konsenzem. V posledních letech se etický marketing stal tématem horkých tlačítek. Společnosti si uvědomují, že je důležité jednat etičtěji, a tuto transformaci vysílat svým zákazníkům. …more
Abstract:
Business ethics is one of the most complicated and contentious subjects in human history. The relationship between doing the right thing and making money has been studied by both academics and business leaders for years with little consensus reached. In recent years ethical marketing has become a hot button issue. Companies realize the importance of acting in more ethical way, and broadcasting this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní