Bc. Hana Strnadová

Bakalářská práce

Citová vazba k Bohu a psychický well-being u seniorů

Attachment to God and psychological well-being in seniors
Anotace:
Práce se zaměřuje na sledování souvislostí mezi citovou vazbou k Bohu, pozitivními vztahy s druhými, osobním růstem, smyslem života a vnímanou zátěží u věřících seniorů. Dotazníky vyplnilo 259 respondentů (34 % mužů) hlásících se k římskokatolickému vyznání a starších 60 let (M = 72,2; SD = 7,2). Výsledky ukazují, že existuje negativní vztah mezi třemi vybranými složkami psychického well-beingu a úzkostností …více
Abstract:
This study is focused on observing links between attachment to God, positive relationships with others, personal growth, purpose in life and perceived stress in religious seniors. 259 respondents (34 % men) belonging to the catholic church and older than 60 years (M = 72,2; SD = 7,2) filled out questionnaires. The results show, that negative correlation exists between three chosen components of psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Kotrčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií