Bc. Andrea Catt, DiS.

Bachelor's thesis

Význam a využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků v ZŠ speciální

Importance and utilization of alternative and augmentative communication for pupils from Special primary school
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá významem a využitím alternativní a augmentativní komunikace u žáků na ZŠ speciální. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola přibližuje význam komunikace pro celkový rozvoj člověka. Najdeme zde klasifikaci narušené komunikační schopnosti, její příčiny a důsledky. A také význam komunikace v životě každého jedince. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmů alternativní …more
Abstract:
The Bachelor´s work is concerned with meaning and utilization of alternative and augmentative communication of pupils from Special primary school. Is devided into four chapters. First chapture mounts to the meaning of communication for general development of human being. We can find here the classification of defektive communication ability, it´s causation and effects. And also meaning of communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta