Bc. Vladislav Mikuljak

Diplomová práce

Získávání a výběr nových zaměstnanců

Recruiting and selection of new employees
Anotace:
Záměrem diplomové práce bylo, vycházeje z teoretických zjištění řešené problematiky, identifikovat procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve dvou rozdílných organizacích a v konsekvenci toho identifikovat eventuálně disparity v rámci těchto procesů a předložit relevantní návrhy na jejich zefektivnění. Práce v rámci teoretické části determinuje teoretický přehled řešené problematiky z pohledu …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was, based on theoretical findings of the problem, to identify the processes of recruitment, selection and adaptation of employees in two different organizations and consequently to identify possible disparities within these processes and to submit relevant proposals for their effectiveness. The work in the theoretical part determines the theoretical overview of the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní