Huanyu Li

Bachelor's thesis

Profitability Assessment of Apple Company

Profitability Assessment of Apple Company
Abstract:
In this thesis, we want to analyze the Financial assessment of the Apple company, especially in the profitability. Financial analysis aims to through the annual report, financial data and use all kinds of tools such as the Common-size analysis, financial ratios to assess the company. Financial analysis can evaluate the performance of a company, such as the solvency, activity ratios, return on equity …more
Abstract:
In this thesis, we want to analyze the Financial assessment of the Apple company, especially in the profitability. Financial analysis aims to through the annual report, financial data and use all kinds of tools such as the Common-size analysis, financial ratios to assess the company. Financial analysis can evaluate the performance of a company, such as the solvency, activity ratios, return on equity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava