Jaromír Demek

Master's thesis

Globální oteplování a jeho sociální aspekty

Gobal warming and its social aspects
Abstract:
Anotace: Demek, Jaromír. Globální oteplování a jeho sociální aspekty. Brno : PdF MU, 2010, 81 s. Tématem diplomové práce je globální oteplování a jeho sociální aspekty. V první části jsou diskutovány teorie vysvětlující současné oteplování (zvýšená koncentrace skleníkových plynů, změny oběžné dráhy Země, sluneční cykly), druhá část je věnována možnostem snižování emisí skleníkových plynů využitím obnovitelných …more
Abstract:
Abstract: Demek, Jaromír. Global warming and its social aspects. Brno : PdF MU, 2010, 81 p. The topic of Master’s dissertation is global warming and its social aspects. In the first part are discussed the theories explaining recent warming (increased concentration of greenhouse gases, changes of Earth‘s orbit, solar cycles), the second part is dedicated to the possibilities of the reduction of greenhouse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta