Bc. Olga Spivakova

Bachelor's thesis

Firemní kultura jako základní faktor úspěšného rozvoje firmy

Corporate culture as a basic factor of successful company development
Abstract:
Hlavním tématem této práce je mechanismus fungování firmy na základě firemní kultury a etického kodexu. Cílem této práce je proanalyzovat firemní kulturu a její vliv na rozvoj organizace na příkladu konkrétně společnosti «X» . V první části této práce bude vymezen pojem firemní kultura a její vliv na fungování společnosti. V druhé části bude provedena analýza fungování firemní kultury sledovaného podniku …more
Abstract:
The main topic of this work is the mechanism of the company operation based on the corporate culture and ethical code. The aim of this work is to analyze the corporate culture and its influence on the development of the organization on the example of the company «X». In the first part of this thesis will be defined the concept of corporate culture and its influence on the functioning of the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Ilona Toufarová
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní