Mgr. Tadeáš Vala

Master's thesis

Mezináboženské vztahy na Pyrenejském poloostrově a Blízkém východě v 11.-13. století (komparace)

Inter-religious Relations on the Iberian Peninsula and the Middle East in 11. - 13. Century (A Comparision)
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám rozdílem ve vývoji mezináboženských vztahů na Blízkém východě a Pyrenejském poloostrově převážně v období od 11. do 13. století. Vybral jsem tuto dobu kvůli fenoménům křížových výprav do Palestiny a Sýrie a křesťanského (znovu)dobývání území Iberského poloostrova nazývané pojmem reconquista a jejich dopad na vzájemné postoje vyznavačů abrahamovských tradic. Za cíl …more
Abstract:
In my dissertation I deal with the difference in the development of interreligious relations in the Middle East and the Iberian Peninsula, mainly in the period from 11th to 13th century. I chose this period because of the phenomena of the Crusades to Palestine and Syria and Christian (re)conquest of the Iberian Peninsula called reconquista and their impact on the mutual attitudes of the followers of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vala, Tadeáš. Mezináboženské vztahy na Pyrenejském poloostrově a Blízkém východě v 11.-13. století (komparace). Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická