Mgr. Tadeáš Vala

Master's thesis

Mezináboženské vztahy na Pyrenejském poloostrově a Blízkém východě v 11.-13. století (komparace)

Inter-religious Relations on the Iberian Peninsula and the Middle East in 11. - 13. Century (A Comparision)
Anotácia:
Ve své diplomové práci se zabývám rozdílem ve vývoji mezináboženských vztahů na Blízkém východě a Pyrenejském poloostrově převážně v období od 11. do 13. století. Vybral jsem tuto dobu kvůli fenoménům křížových výprav do Palestiny a Sýrie a křesťanského (znovu)dobývání území Iberského poloostrova nazývané pojmem reconquista a jejich dopad na vzájemné postoje vyznavačů abrahamovských tradic. Za cíl …viac
Abstract:
In my dissertation I deal with the difference in the development of interreligious relations in the Middle East and the Iberian Peninsula, mainly in the period from 11th to 13th century. I chose this period because of the phenomena of the Crusades to Palestine and Syria and Christian (re)conquest of the Iberian Peninsula called reconquista and their impact on the mutual attitudes of the followers of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vala, Tadeáš. Mezináboženské vztahy na Pyrenejském poloostrově a Blízkém východě v 11.-13. století (komparace). Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická