Karel Misař

Bakalářská práce

Trendy moderního webdesignu

Modern Trends in Webdesign
Anotace:
Tato práce přináší ucelený přehled prvků tvorby moderních webových stránek. Rozebírá a popisuje vybrané elementy a vztahy mezi nimi. Upozorňuje na význam typografie při tvorbě webů a shrnuje posledních trendů webdesignu.
Abstract:
This study provides a comprehensive overview of the elements of modern webdesign. It analyzes and describes selected elements and relations between them. Highlights the importance of typography in creating Web sites and summarizes recent trends in web design.
 

Klíčová slova

HTML5 CSS3 Webdesign Typografie Trendy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Misař, Karel. Trendy moderního webdesignu. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě