Ing. Petr Brož

Diplomová práce

SNÍŽENÍ VIBRACÍ A HLUK ZPĚTNÉ RYCHLOSTI PŘEVODOVKY MQ 100

VIBRATION REDUCING AND GEARBOX MQ 100 BACKWARD SPEED NOISE
Anotace:
Studijní a experimentální práce zaměřená na posouzení snížení výsledné hlučnosti zpětné rychlosti převodovky MQ 100 vlivem různého způsobu opracování ozubení zpětné rychlosti hnacího hřídele, výrobu a měření jednotlivých součástí zpětné rychlosti. Práce se také zabývá měřením spekter vibrací jednotlivých vřeten obráběcích strojů určených k obrábění ozubení zpětného kola a ozubení zpětné rychlosti hnacího …více
Abstract:
Study and experimental work focused on gearbox MQ 100 resultant backward speed noise decrease assessment effected by different processing way of drive shaft gearbox gearing. The work is also focused on single backward motion parts production and measurement. The single spindle of machining tools vibration spread measurement is also followed up. The tools used to gearing machining of backward wheel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Elias Tomeh

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brož, Petr. SNÍŽENÍ VIBRACÍ A HLUK ZPĚTNÉ RYCHLOSTI PŘEVODOVKY MQ 100. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení