Ing. Jan Dohnálek

Bakalářská práce

Disjunktivní reakční čas rozhodčích

Disjunctive reaction time of referees
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma disjunktivního reakčního času rozhodčích fotbalu v kombinaci s jejich temperamentem. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje poznatky o problematice psychologických procesů rozhodčích, psychodiagnostice a psychodiagnostických testech. V praktické části byly využity psychodiagnostické testy na určení typu temperamentu a na zjištění disjunktivního reakčního času …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the theme of the disjunctive reaction time of football referees in combination with their temperament. The theoretical part involves knowledge about psychological processes of the referees, psychodiagnosis and psychodiagnostic tests. In the practical part the psychodiagnostic tests were used to determine the types of temperament as well as disjunctive reaction times …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Zdeněk Zítka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport