Theses 

Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ – Bc. Hana OKÁNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana OKÁNÍKOVÁ

Diplomová práce

Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ

Preventive program in education against chicane at primary school

Anotace: Doplomová práce se věnuje problematice šikany na základních školách a její prevenci. V teoretické části jsou popsány definice šikany, dělení šikany, stádia, její protagonisté, postup při zjištění šikany i výchovná opatření. Jed zde vysvětlen pojem kyberšikana. Hlavní část je věnována prevenci, druhům prevence, výchově v rodině jako místu prevence šikany, prevence na úrovni škol, tříd, jednotlivců a také organizacím, které se zabývají problematikou šikany a kyberšikany V závěru teoretické části jsou popsány preventivní programy realizované v ČR i v zahraničí. V praktické části jsou analyzovány polostrukturované rozhovory a zpracovány dotazníky.

Abstract: The thesis deals with issue of bullying in primary schools and its prevention. In the theoretical section describes the definition of bullying, bullying division, the stage of itsprotagonists, the procedure for detection of bullying and educational measures. There is explanation of cyberbullying. The main part is devoted to preventing bullying, types of prevention education in the family as a place of bullying prevention, prevention at school level, classes andindividuals and organizations that deal with bullying and cyberbullyin, law and legalsolution to bullying. In concusion the theoretical section describes the prevention programs implementedin the ČR and abroad. The practical part of the interviews are analyzed nad processed questionnaries.

Klíčová slova: šikana, kyberšikana, aktéři, agresoři, oběti, prevence, druhy prevence, výchovný poradce, metodik prevence, minimální preventivní program, internet, dotazník, rozhovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
  • Identifikátor: 19356

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19356 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

OKÁNÍKOVÁ, Hana. Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz