Bc. Martina Moulisová

Diplomová práce

Nemocenské pojištění v ČR

Sickness insurance in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v ČR od prvopočátků až po současný platný stav. Zaměřuje se na rozbor dávkového systému nemocenského pojištění ČR a dvou států Evropské unie: Slovenska a Německa. Výsledkem srovnání je shrnutí a vyzdvižení kontrastů jednotlivých zemí.
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of sickness insurance in the Czech Republic from the beginning to the present valid state. It focuses on the analysis of the sickness insurance benefit system of the Czech Republic and two states of the European Union: Slovakia and Germany. The result of the comparison is to summarize and highlight the contrasts of the individual countries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní