Mgr. Pavla BAŽANTOVÁ

Disertační práce

Interakce proteinů rodiny p53 s non-B DNA strukturami

Interactions of p53 protein family with non-B DNA structures
Anotace:
Proteiny rodiny p53 (p53, p63, p73) mohou při odpovědi buňky na stres regulovat expresi cílových genů, a tím ovlivňovat důležité fyziologické procesy. Každý z členů proteinové rodiny může díky vzájemné vysoké strukturní homologii transkripčně aktivovat podobné sady cílových genů. Pro funkci DNA-vazebného transkripčního faktoru je nutná interakce proteinu s DNA. Sekvenčně specifickou vazbu zprostředkovává …více
Abstract:
The p53 family proteins (p53, p63, p73) modulate the expression of the target genes in cell response to stress conditions and thereby influence important physiological processes. Each member of the protein family can transcriptionally activate similar sets of target genes due to mutually high structural homology. DNA-binding transcription factor function requires proteins-DNA interaction. The sequence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŽANTOVÁ, Pavla. Interakce proteinů rodiny p53 s non-B DNA strukturami. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta