Bc. Lada Novotná

Bakalářská práce

Ženy v operách B. Smetany a jejich významné představitelky na scéně ND Brno

Women in B. Smetana's operas and their important performers on the stage of the National theatre Brno
Anotace:
Bakalářská práce Ženy v operách B. Smetany a jejich významné představitelky na scéně ND Brno poskytuje, mimo stručný životopis českého skladatele Bedřicha Smetany, přehled všech jeho oper. Pozornost je věnována hudební i psychologické typologii žen, které v daných operách vystupují. Podstatná část se zabývá významnými představitelkami těchto postav na scéně ND Brno v letech 1945 - 1995.
Abstract:
Except for the brief biography of the Czech composer Bedřich Smetana, this bachelor thesis Women in Smetana´s operas and their important performers on the stage of the National Theatre Brno provides the overview of all his operas. The attention is paid to the musical and psychological typology of women who appear in the mentioned operas. The substantial part deals with important performers of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta