Kateřina VIŠVADEROVÁ

Bakalářská práce

Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení

Update of diagnosis NANDA taxonomy II to the surgical department
Anotace:
Mezi důležité úkoly dnešního ošetřovatelství patří mimo jiné i sjednocení mezinárodní ošetřovatelské terminologie související s usnadněním komunikace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Jednotný jazyk ošetřovatelských profesionálů podporuje i NANDA ? International podílející se na opakované aktualizaci NANDA taxonomií. Cílem bakalářské práce je aktualizovat soubor nejčastěji se vyskytujících …více
Abstract:
Among the important tasks of today's nursing belongs besides the others unification of international nursing terminology which relate to facilitation of communication among individual medical facilities. NANDA ? International which participates in frequent update of NANDA taxonomy supports unified language of nursing professionals. The goal of Bachelor thesis is to update set of most frequently nurse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Zveřejnit od: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIŠVADEROVÁ, Kateřina. Aktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém oddělení. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta