Theses 

Vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005 – Lucie Šafránková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Šafránková

Bakalářská práce

Vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005

Internal migration in Moravian-Silesian region in 1995 - 2005

Anotace: Bakalářská práce mapuje vývojové tendence vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005 a identifikuje příčiny jednotlivých vývojových tendencí. Čtenáři je představena teoretická stránka problémů migrace, včetně jednotlivých přístupů k analýze migrace. Následně jsou teoreticky rozebrány jednotlivé ukazatele z pohledu konstrukce ukazatele, výhod i nevýhod jednotlivých ukazatelů. V praktické části práce je proveden výpočet vybraných ukazatelů vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji a jejich zhodnocení. Výchozím bodem analýzy je stručná charakteristika kraje a jeho okresů s důrazem na okolnosti, jež mohou migraci ovlivňovat. Analýza dále pokračuje výpočtem jednotlivých ukazatelů pro každý okres a vzájemným srovnáním okresů. V závěru je zhodnocena pozice jednotlivých okresů v kraji a vyhodnocena problematičnost okresu z pohledu vnitřní migrace.

Abstract: Bachelor thesis describes trends of internal migration in Moravian-Silesian region in years 1995-2005 and identifies causes of single development trends. Thesis introduces theoretical problems related to analysis of internal migration, including description of approaches to internal migration analysis. Consequently, selected migration indicators are described, including calculation, strengths and weaknesses of indicators. Starting point of analysis is description of internal migration related characteristics of all cantons of Moravian-Silesian region. Analysis continues with calculation of internal migration indicators for all cantons. Calculated indicators are used to evaluate internal migration trends. In bachelor thesis conclusion position of all single cantons in Moravian-Silesian region is evaluated, including definition of problematic cantons.

Klíčová slova: Demografie, Moravskoslezský kraj, Vnitřní migrace

Keywords: Daemography, Moravian-Silesian region, Internal migration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Eva Heřmanová
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15537

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz