Lucie Šafránková

Bakalářská práce

Vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005

Internal migration in Moravian-Silesian region in 1995 - 2005
Anotace:
Bakalářská práce mapuje vývojové tendence vnitřní migrace v Moravskoslezském kraji v letech 1995-2005 a identifikuje příčiny jednotlivých vývojových tendencí. Čtenáři je představena teoretická stránka problémů migrace, včetně jednotlivých přístupů k analýze migrace. Následně jsou teoreticky rozebrány jednotlivé ukazatele z pohledu konstrukce ukazatele, výhod i nevýhod jednotlivých ukazatelů. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis describes trends of internal migration in Moravian-Silesian region in years 1995-2005 and identifies causes of single development trends. Thesis introduces theoretical problems related to analysis of internal migration, including description of approaches to internal migration analysis. Consequently, selected migration indicators are described, including calculation, strengths and weaknesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Eva Heřmanová
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15537