Jozef Veterník

Bakalářská práce

Uplatnenie dane z príjmov fyzických osôb v konkrétnej daňovej jednotke

Application of individual income tax in a specific tax entity
Abstract:
The content of the first chapters of my final bachelor task is devoted to the theoretical overview of the individual income tax. The bachelor task describes the tax history, tax policy in the time of unification of Europe and also tax dividing of the tax system in the Slovak Republic. The second chapter makes an analysis of the theoretical tax knowledge about the individual income tax which are needed …více
Abstract:
Obsah úvodných dvoch kapitol mojej bakalárskej práce je venovaný teoretickému prehľadu o daní z príjmov fyzických osôb. Bakalárska práca opisuje históriu zdanenia, vývoj daní v procese začleňovania Slovenska do európskych štruktúr a v neposlednom rade aj rozdeleniu daňovej sústavy Slovenskej republiky po rozsiahlej reforme z roku 2003, ktorá bola schválená zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK