Barbora Kladivová

Bakalářská práce

Pozitiva a negativa institucionalizované péče o dítě ve věku 2 - 6 let

Positive and negative institutionalized custodies for children between 2 and 6 years of age
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkou ideálního věku nástupu dětí do institucionalizované péče. Pojednává o vhodnosti nástupu u dítěte ve věku 3 let a u dítěte ve věku 2 let. Cílem této práce je ověřit prospěšnost dřívějšího nebo pozdějšího nástupu dítěte do předškolní instituce. V této práci se snažím zdůraznit důležitost rodičovské výchovy v prvních letech života dítěte. Tvoří ji dvě hlavní části. Teoretická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the ideal age of children's joining to an institutionalized care. It discusses the suitability of a child at the age of 3 and a child 2 years old. The aim of this work is to verify the usefulness of earlier or later joining of the child in the pre-school institution. In this work I try to emphasize the importance of parenting in the first years of child's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kladivová, Barbora. Pozitiva a negativa institucionalizované péče o dítě ve věku 2 - 6 let. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická