Tereza Vlčková

Bakalářská práce

Fundamentální analýza akciových titulů z vybraného odvětví

The application of fundamental analysis in selected securities of a chosen sector
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Application of fundamental analysis in selected securities of chosen sector" is the application of fundamental analysis methods in stock titles of chosen sector. The introductory chapters focus on the theoretical definition of fundamental analysis. In the practical part, the theoretical knowledge is used to carry out fundamental analysis on the global, sectoral and …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Fundamentálna analýza akciových titulov vybraného odvetvia“ je aplikácia metód fundamentálnej analýzy na akciové tituly vybraného sektoru. Úvodné kapitoly sú zamerané na teoretické vymedzenie fundamentálnej analýzy. V praktickej časti sú teoretické poznatky využité k prevedeniu fundamentálnej analýzy na globálnej, odvetvovej a firemnej úrovni. Práca je zakončená zhrnutím …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta