Theses 

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů – Bc. Petr Cíp

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Cíp

Diplomová práce

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů

Modern methods of human resource development

Anotace: Tématem této diplomové práce jsou moderní metody rozvoje lidských zdrojů. V první části jsou za pomoci odborné literatury vysvětleny základní pojmy, termíny a sumarizován přehled základních metod vzdělávání lidských zdrojů. Ve druhé části je na základě dotazníkového šetření zjištěn aktuální stav vzdělávacích metod ve vybraných společnostech. Na základě provedené analýzy výsledků dotazníkového šetření a následné řízené diskuze s HR odděleními byl sestaven přehled vhodných vzdělávacích aktivit.

Abstract: The subject of this diploma thesis is a modern methods of human resource development. Based on the gained information from specialized literature there are in the first part described basic concepts, terms, and summarized overview of the basic methods of training of human resources. In the second part there is conducted a questionnaire survey which provides data for identification of the current status of educational methods in selected companies. Based on the analysis of the survey results and subsequent discussion with the HR department has been compiled list of appropriate educational activities.

Klíčová slova: Lidské zdroje, rozvoj lidských zdrojů, cíl rozvoje pracovníků, metody rozvoje, fáze rozvoje. Human resources, human resources development, employee development objectives, development methods, development phases.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:53, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz