Bc. Martina Zoubková

Bakalářská práce

Obsahová analýza blended learningových kurzů a literatury

Content analysis of blended learning courses and literature
Anotace:
Bakalářská práce Obsahová analýza blended learningových kurzů a literatury se zabývá populárním vzdělávacím tématem blended learning, především shrnutím blended learningové teorie a obsahovou analýzou vybraných blended learningových kurzů a literatury. Praktická část se zaměřuje také na srovnání teorie s praktickým provedením kurzu. Dále hodnotí zvolené metody pro použití v konkrétních kurzech, roli …více
Abstract:
Bachelor's thesis Content analysis of blended learning courses and literature deals with popular educational theme called blended learning, primarily summarization of blended learning theory and content analysis of chosen blended learning courses and literature. Practical part is concentrated also to comparison of theory and practical execution of courses. Thesis also evaluates chosen methods for usage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
  • Oponent: Mgr. Gabriela Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta