Bc. Barbora Houdková

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing Communication Mix of the Chosen Company - Product
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku – TBG Metrostav a jeho projektový návrh. Práce vychází z teoretických konceptů marketingu a marketingové komunikace s ohledem pro daný obor stavebnictví. Na základě tohoto konceptu je vypracován projektový návrh, kde jsou informace ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy a popis marketingového komunikačního mixu.
Abstract:
The subject of this thesis is marketing communication mix of chosen company - TBG Metrostav and its project proposal. Thesis is based on theoretical concepts of marketing and marketing communications with regard to the building industry. On the grounds of this concept is elaborated a project proposal, which is consist of information from the SWOT analysis, Porter's analysis and description of the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní