Bc. Barbora Houdková

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing Communication Mix of the Chosen Company - Product
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku – TBG Metrostav a jeho projektový návrh. Práce vychází z teoretických konceptů marketingu a marketingové komunikace s ohledem pro daný obor stavebnictví. Na základě tohoto konceptu je vypracován projektový návrh, kde jsou informace ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy a popis marketingového komunikačního mixu.
Abstract:
The subject of this thesis is marketing communication mix of chosen company - TBG Metrostav and its project proposal. Thesis is based on theoretical concepts of marketing and marketing communications with regard to the building industry. On the grounds of this concept is elaborated a project proposal, which is consist of information from the SWOT analysis, Porter's analysis and description of the marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní