Lucie PALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před naším letopočtem

Significant Legislative Work in Mesopotamia from the End of the 3rd Millennium a to the Beginning of the 2nd Millennium BC
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje dvěma z nejvýznamnějších zákonodárných sbírek, které předcházely Chammu-rabiho zákoníku. Konkrétně se jedná o zákony Lipit-Ištara a zákony z Ešnunny. Hlavní kapitoly se věnují především oboum právním dílům - kdo byl autorem díla, kde byly právní texty sepsány, ale také kým a kde byly objeveny a následně publikovány. V poslední kapitole dochází k vzájemné komparaci obou …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the two of the most important collections of law before the formation of The Code of Hammurabi - the Codex of Lipit-Ishtar and the Laws of Eshnunna. Main chapters individually deal with the both legal collections - who were the authors of the works, where the legal texts were written, but also by whom and where they were discovered and subsequently published. In the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALÍKOVÁ, Lucie. Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před naším letopočtem. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická