Lucie PALÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před naším letopočtem

Significant Legislative Work in Mesopotamia from the End of the 3rd Millennium a to the Beginning of the 2nd Millennium BC
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje dvěma z nejvýznamnějších zákonodárných sbírek, které předcházely Chammu-rabiho zákoníku. Konkrétně se jedná o zákony Lipit-Ištara a zákony z Ešnunny. Hlavní kapitoly se věnují především oboum právním dílům - kdo byl autorem díla, kde byly právní texty sepsány, ale také kým a kde byly objeveny a následně publikovány. V poslední kapitole dochází k vzájemné komparaci obou …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the two of the most important collections of law before the formation of The Code of Hammurabi - the Codex of Lipit-Ishtar and the Laws of Eshnunna. Main chapters individually deal with the both legal collections - who were the authors of the works, where the legal texts were written, but also by whom and where they were discovered and subsequently published. In the last …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PALÍKOVÁ, Lucie. Významná zákonodárná tvorba v Mezopotámii z konce 3. tisíciletí až na počátek 2. tisíciletí před naším letopočtem. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická