Theses 

Řešení otázky životního prostředí v libertarianismu – Bc. Jakub Kaspřík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jakub Kaspřík

Bachelor's thesis

Řešení otázky životního prostředí v libertarianismu

The Environmental Issue in Libertarianism

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jakým způsobem libertariánská ideologie řeší otázku životního prostředí. Libertariáni neuznávají stát a jeho instituce a orgány, což dává této ideologii jiný pohled na otázky životního prostředí, než v etatismu. Libertariáni tvrdí, že volný trh, soukromé vlastnictví a jeho ochrana je ta nejlepší cesta, jak vyřešit environmentální problémy. Práce zahrnuje jak teoretickou část, tak také praktickou část, obsahující konkrétní přístupy k ochraně životního prostředí.

Abstract: This thesis aims to the environmental issue in libertarianism ideology. Libertarians not to recognize the state and its institutions and agencies. Libertarians have a different point of view at the environmental issue than statism. They argue that free market, private property and protection of the property is the best way to resolve environmental problems. Thesis contains theoretical and practical approaches to the environmental protection.

Keywords: Libertarianismus, životní prostředí, anarchokapitalismus, Free Market Environmentalismus, znečištění, přírodní zdroje. Libertarianism, environment, anarcho-capitalism, Free Market Environmentalism, pollution, natural resources.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Werner

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:10, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz