Eliška PAYEROVÁ

Bachelor's thesis

Spojené státy americké a vznik Společnosti národů

The United States of America and the formation of the League of Nations
Abstract:
Bakalářská práce na téma Spojené státy americké a vznik Společnosti národů se zaměřuje na debatu v Senátu USA o přistoupení USA do Společnosti národů a názory opozičních senátorů. Tato debata o americkém členství ve Společnosti národů byla současně debata o směřování zahraniční politiky USA po 1. světové válce a navázala na debatu o směřování zahraniční politiky USA zpočátku prezidentské funkce Woodrow …more
Abstract:
This thesis focuses on the debate in the U. S. Senate about American membership in the League of Nations. This debate follows debate about the change of American foreign policy in the beggining of the 20th Century when Woodrow Wilson became president. This debate about American membership in the League of Nation was also debate about the routing of American foreign policy after the First World War …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAYEROVÁ, Eliška. Spojené státy americké a vznik Společnosti národů. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / International Relations - Terriorial Studies