Barbora BAJKAIOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

The European Union-North Atlantic Treaty Organization cooperation in the framework of the Common foreign and security policy
Anotace:
Bakalářská práce Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky je věnována vztahu EU-NATO v oblasti vnějších zahraničních, bezpečnostních a obranných otázek. V práci je propojena teoreticko-deskriptivní a komparativní analýza s konkrétním případem v podobě uskutečněné vojenské spolupráce EU a NATO. Cílem je předložit průběh vývojového procesu …více
Abstract:
The bachelor thesis Cooperation of the European Union and NATO in the framework of the Common Foreign and Security Policy is devoted to the EU-NATO relationship in external foreign, security and defense issues. The work is linked to a theoretical-descriptive and comparative analysis with a specific case in the form of military cooperation made by the EU and NATO. The aim of this thesis is to present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAJKAIOVÁ, Barbora. Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta