Pavlína Krahulcová

Bachelor's thesis

Bariery začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce z hlediska zaměstnavatelů

Integration barriers for seniors on labour market – employers point of view
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza barier, které brání většímu začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce z hlediska zaměstnavatelů. V teoretické části líčím důvody, proč by měly osoby staršího věku co nejdéle setrvat v zaměstnání. Nástroje a opatření, které jim to mají umožnit a potlačit jejich handicapy a nevýhodné postavení na trhu práce. V metodologické části popisuji …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of barriers that prevent greater integration of persons before retirement age in the labour market in terms of employers. In the theoretical part describes the reasons of seniors, why should elderly as long as possible to remain in employment. Tools and measures to enable them to suppress their handicaps and a disadvantageous position in the labour market …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: Martin Smutek
  • Reader: Olga Sovová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv