Bc. Michal PODÁVKA

Diplomová práce

Správní řízení na úseku přestupků se zaměřením na řízení před správním orgánem prvního stupně

Administrative procedure in the section of offenses with a focus on procedure by the first instance administrative body
Anotace:
Autor práce se věnuje řízení o přestupku před správním orgánem prvního stupně podle zákona č. 250/2016 Sb. účinného od 1. 7. 2017. V návaznosti na úvod do práce stručně vysvětluje důvody, které vedly k potřebě přijetí nové právní úpravy na úseku přestupků. Po nezbytné úvodní charakteristice přestupkového řízení a zařazení nové právní úpravy do právního řádu vymezuje v první kapitole příslušnost správních …více
Abstract:
The author of this thesis deals with the offence proceedings by the first instance administrative body according to amendment no. 250 / 2016 of the Legal Code ( effective from 1. 7. 2017 ). Following the introduction to thesis, briefly explains the reasons which have led to the need for the adoption of new legislation on offenses. After the necessary initial characteristics of the offence proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Henych

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODÁVKA, Michal. Správní řízení na úseku přestupků se zaměřením na řízení před správním orgánem prvního stupně. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/