Bc. Michaela Tylová

Diplomová práce

Didaktizace filmové adaptace literárního díla na příkladu filmu Létající třída

Using a Film Adaptation of a Literary Work in Class, Exemplified by the Film "Das Fliegende Klassenzimmer"
Abstract:
The topic of this master´s thesis is Using the film adaptation of a literary work in class, exemplified by the film Das Fliegende Klassenzimmer. The theoretical part of the work is focused on ways of the using the medium of film as well as film adaptations of literary works in the foreign language class. The focus is also on the study of selected parts of the curricular document Framework Education …více
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Didaktizace filmové adaptace literárního díla na příkladu filmu Létající třída. Teoretická část práce se zaměřuje na možnosti využití média filmu a filmových adaptací literárních předloh ve výuce cizího jazyka. Pozornost je rovněž věnována nastudování vybraných obsahů kurikulárního dokumentu školní vzdělávací program pro gymnázia. Formulování didaktických cílů a interpretace …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tylová, Michaela. Didaktizace filmové adaptace literárního díla na příkladu filmu Létající třída. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická