Ladislav NOVÁK

Bakalářská práce

Filmové adaptace literárních předloh - Nick Hornby

Movie adaptations of literary artworks - Nick Hornby
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku filmových adaptací vzniklých na základě literárních předloh britského autora Nicka Hornbyho. V konkrétní rovině se jedná o adaptace knih Fever Pitch, High Fidelity a About A Boy. Práci lze svých charakterem rozdělit do dvou částí. První z nich ? teoretická, představuje formou kompilátu adekvátní odborné literatury souhrn teoretických základů filmového adaptování …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on problems of movie adaptations based on literary artworks of the British author Nick Horny. Particularly is it about the adaptations of books Fever Pitch, High Fidelity and About A Boy. According to its own character can be the thesis separated into two parts. The first of them ? (the theoretical) represents in a form of composition a summary of theoretical roots …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Ladislav. Filmové adaptace literárních předloh - Nick Hornby. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická