Bc. Monika Pazderová

Bakalářská práce

Řízení úvěrového rizika

Credit risk management
Anotace:
Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala „Řízení úvěrového rizika“. Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsem se věnovala základním pojmům a zaměřila jsem se na pojem riziko a jeho rozdělení. Druhá část je celá věnovaná úvěrovému riziku. Popisuji zde příčiny vzniku úvěrového rizika, jeho rozdělení, metody měření a nakonec se snažím objasnit způsoby zajištění úvěrového rizika. Ve třetí …více
Abstract:
As the thesis I chose "Credit risk management". The work is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the basic concepts and I focused on the concept of risk and its distribution. The second part is devoted to a credit risk. Here I describe causes of the credit risk of its distribution, methods of measurement, and finally trying to clarify methods of credit risk. In the third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta