Ing. Markéta Šaárová

Bakalářská práce

Řízení úvěrového rizika podle Nové kapitálové dohody

Credit risk management in accordance to the New Capital Accord
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce „Řízení úvěrového rizika podle Nové kapitálové dohody“ je zhodnocení současného způsobu měření a řízení úvěrových rizik. Celá bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá finančními riziky a jejich dělení. Dále se zaměřuje na úvěrové riziko a jeho řízení. Druhá část popisuje vývoj Basilejských dohod a metody měření úvěrového rizika. Ve třetí části jsou …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis „Credit risk management in accordance to the New Capital Accord“ is assesment the current method of measuring and managing credit risk. The whole bachelor thesis is divided into three parts. The first part deals with financial risks and their dividing. It then focuses on credit risk and its management. The second part describes the development of the Basel agreements and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Valová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta