Bc. Iveta Bedřechová

Diplomová práce

Pohled na výuku založenou na spolupráci mezi studenty v terciárním stupni vzdělávání

View on group-based learning in tertiary education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aplikací spolupráce v terciárním vzdělávání v českém systému vzdělávání. Popisuje, jak učitelé využívají skupinovou výuku v prezenční výuce v prostředí univerzity. Teoretická část diplomové práce je složena ze tří kapitol zabývající se spoluprací ve společnosti, spolupráci ve vzdělávání a skupinovou dynamikou. Empirická část se zabývá metodologií a výzkumným šetřením založeném …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the application of teamwork in tertiary education in Czech educational system. It describes how teachers use group-based learning during the class at the university. The theoretical part of this diploma thesis is structured into three chapters: cooperation in society, cooperation in education and group dynamics. The empirical part deals with the methodology and the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta