PhDr. Miroslava Chroboková

Bakalářská práce

Psychospirituální aspekty umírání a péče o umírající

Psychospiritual aspects of dying and care for the dying
Anotace:
Práce se soustředí na společensky silně opomíjenou tématiku umírání a doprovázení umírajících, zvláště v duchovní oblasti. V přehledové části mapuje situaci ve společnosti, přehled literatury k tématu (s poznámkami) a vědní obory, které s tématem souvisejí. Pokouší se definovat spiritualitu a zabývá se jejím postavením ve vědě. Dále podává přehled psychospirituálních kategorií a potřeb, probírá způsoby …více
Abstract:
This thesis concentrates on the topic vastly neglected in our society, which are spiritual aspects of supporting dying people, of their families and professional carers. The first part provides the outline of the social situation, a brief summary of available literature (with notes) and branches of science concerning the subject. There is also an attempt to characterize spirituality and its position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Stuchlý, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie