Bc. Tomáš Súder

Diplomová práce

Inventarizácia zásob podniku a jej vysporiadanie

Inventory Stock Company and its Settlement
Abstract:
The thesis entitled Inventory stock company and its settlement are discussed first theoretical definition of basic concepts, which are for the purposes of our work accounts, stocks and inventory. Definition of stocks and their inclusion in the structure of assets of the business entity is necessary for the smooth establishment of the subsequent application of knowledge about stocks to a practical example …více
Abstract:
V diplomovej práci pod názvom Inventarizácia zásob podniku a jej vysporiadanie sa venujeme najprv teoretickému vymedzeniu základných pojmov, ktoré sú pre účely našej práce účtovníctvo, zásoby a inventarizácia. Definovanie zásob a ich zaradenie do štruktúry majetku podnikateľského subjektu je nevyhnutné pre plynulé nadviazanie následnej aplikácie poznatkov o zásobách na praktický príklad v jadre práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance