Ing. Martina Domanská

Bakalářská práce

Politika soudržnosti Evropské unie a Česká republika

Cohesion policy of the European Union and the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce ve svém úvodu popisuje, z jakých důvodů vznikla politika soudržnosti. Dále se věnuje jejímu vývoji a soustředí se na současné programové období 2007-2013. V další kapitole se práce zabývá hlavními strukturálními fondy Evropské unie. Následně je věnován prostor operačním programům v České republice na období 2007-2013, které jsou zakotveny v Národním strategickém referenčním rámci …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis in its beginnig deals with the reasons the introduction of the EU Cohesion policy and how the Cohesion policy has gradually developed and it focuses particularly, it focuses on the present programming period 2007-2013. In the following chapter the main structural funds of European Union are introduced. Subsequently, the thesis deals with Operational programs which are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní