Bc. Hana Nováková

Diplomová práce

Problematika brownfields v období hospodářského růstu

Brownfield Issues During a Period of Economic Growth
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou brownfields v období současného hospodářského růstu. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na základní informace týkající se této problematiky, zejména na kategorizaci a revitalizaci brownfields. Druhá část práce je zaměřena na zmapování brownfields v krajském městě Hradec Králové. V této části jsou zmapovány objekty nacházející …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of brownfields in the period of current economic growth. This diploma thesis is divided into two parts. The first part is focused on basic information related to this issue and especially on the categorization and revitalization of brownfields. The second part of the work is focused on mapping brownfields in the regional city of Hradec Králové. In this part, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS