Bc. Žaneta Honzejková

Bakalářská práce

Sběratele a sběratelství v Podještědí

Collectors and collecting in Podještědí
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií sběratelství a potažmo sběrateli lidových písní v Podještědí. Jmenovitě se jedná o Václava Havla, Pavla Krejčího, Josefa Štefana Kubína a manžele Marii a Jaromíra Stejskalovi. Teoretická část obsahuje stručné představení sběratelů, rozsah jejich sběratelské působnosti, se zaměřením na sběr písní. Cílem práce je shromáždit lidové písně s ohledem na jejich modifikaci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of collecting or more precisely collectors of folksongs in Podještědí, namely Václav Havel, Pavel Krejčí, Josef Štefan Kubín and the married couple Marie and Jaromír Stejskalovi. The theoretical part includes a brief introduction of collectors, the extent of their collecting range with a focus on collecting songs. The thesis aims to gather folksongs with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honzejková, Žaneta. Sběratele a sběratelství v Podještědí. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN