Bc. Egor Lykov, B.A.

Bakalářská práce

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History
Anotace:
LYKOV, E. Nástroje marketingové komunikace a jejich vývoj v dějinách. [Bakalářská práce.] Ústav managementu pohostinství v Praze. Praha: 2017. Současná práce představuje analýzu nástrojů marketingové komunikace a jejich historii. Odráží vývoj každého nástroje a jeho použitelnost dnes. Důležité je také zmínit se o všech typech nástrojů, o jejich efektivitě dnes založené na výzkumu. V této práci jsou …více
Abstract:
LYKOV, E. The Tools of Marketing Communication and their Development in the History. [Bachelor’s thesis.] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2017. The current thesis presents analyze of marketing communication tools and their history. It reflects the development of each tool and their applicability today. It is also important to mention about all types of the tools, their efficiency …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze