Bc. Kristýna Šiková

Bakalářská práce

Prevence syndromu vyhoření při práci s klienty s drogovou závislostí

Prevention of Burnout Syndrome at Working with Drug Addicted Clients
Anotace:
Práce se zabývá příčinami a prevencí syndromu vyhoření u pomáhajících pracovníků, kteří pracují s klienty s drogovou závislostí, a hledá odpověď na otázku: Jaké činnosti ohrožují pomáhající pracovníky při práci s klienty s drogovou závislostí syndromem vyhoření a jaké strategie využívají k jeho prevenci? V teoretické části práce je rozebrána drogová problematika, pozornost je věnována syndromu vyhoření …více
Abstract:
This thesis deals with the causes and prevention of burnout syndrom in life of helping workers working with drug addicted clients and try to answer the question: What activities threaten helping workers with burnout syndrom when working with drug addicted clients and which strategies they use to prevent it? In the theoretical part, there is discussed drug issues, attention is paid to burnout syndrom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Geregová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií